Wednesday, February 28, 2024
  • time : 13:25
  • Date : Tue Oct 31, 2023
انعقاد قرارداد مطالعه محدوده بافت تاریخی شهر رودسر
شهردار رودسر با اعلام این خبر گفت : در خصوص مطالعه بافت تاریخی شهر رودسر قراردادی فی مابین شهرداری و مشاور ذیصلاح و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری منعقد گردید که هدف اصلی آن تدقیق محدوده بافت و تعیین ضوابط شهرسازی در این محدوده می باشد.مهندس مازیار صفائی اصلی افزود : یکی از مشکلات عمده شهروندان و مالکین در بافت تاریخی ، عدم وجود ضوابط مشترک شهرسازی در طرح جامع و تفصیلی و نیز بافت های تاریخی می باشد که این امر سبب سردرگمی شهروندان و مانعی جدی در راستای نوسازی و بازآفرینی این محدوده گردیده است. وی تصریح کرد : این قرارداد با هدف منطقی سازی محدوده بافت تاریخی ، تعیین ضوابط شهرسازی با حفظ همزمان حقوق مالکانه و هویت تاریخی شهر تنظیم و اجرا می گردد. شهردار رودسر در پایان اظهار امیدواری کرد که خروجی این طرح مطالعاتی عاملی در نوسازی متوازن بافت تاریخی شهری و ایجاد رغبت در سرمایه گذاران بخش خصوصی در احیا بناهای تاریخی و توسعه گردشگری در این محدوده ارزشمند گردد.
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0