پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 عنوان

تلفن 

 

 

 آتش نشانی

125 

اورژانس 

 115

اداره آب و فاضلاب 

122 

اداره برق 

 121

اداره گاز 

194 

پلیس 

 110

مبارزه با مواد مخدر 

128 

پلیس آگاهی 

 130

 بازرسی نیروی انتظامی

197 

 اطلاعات تلفن

118 

خرابی تلفن 

117 

اداره راه و شهرسازی 

141 

 اداره بهداشت

 149

تعزیرات حکومتی

124

اداره اطلاعات

113

اداره پست

119

سپاه پاسداران

114

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0